Get Adobe Flash player

Wychodząc naprzeciw obowiązującym przepisom, oferujemy Państwu pomoc związaną z doborem i oznakowaniem Waszych obiektów zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej. Stosowane przez nas wyroby spełniają wymagania Polskich Norm oraz posiadają certyfikaty wydane przez CNBOP. Wszystkie znaki ewakuacyjne i ochrony p. poż. są dostępne z zastosowaniem materiałów fotoluminescencyjnych. Wszystkie oferowane przez nas znaki są zgodne z PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02.