Get Adobe Flash player

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON posiada sieć autoryzowanych punktów serwisowych sprzętu gaśniczego na terenie województwa świętokrzyskiego i śląskiego.

Posiadamy Świadectwa Autoryzacji następujących producentów sprzętu przeciwpożarowego:

  • Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A. w Grodkowie
  • Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A. w Siemianowicach - Śl.
  • Wytwórnia Sprzętu Pożarniczego OGNIOCHRON S.A. Andrychów.
  • Niemiecka firma GLORIA


PHT SUPON Kielce spełnia wymagania przepisów dozoru technicznego DT-UC-90/28/073 dotyczących konserwacji, przygotowania do badań i legalizacji zbiorników ciśnieniowych
Jako jedyne przedsiębiorstwo w regionie posiadamy wydane bezterminowo autoryzacje wszystkich krajowych producentów podręcznego sprzętu gaśniczego
PHT SUPON posiada w ramach wyłączności umowy handlowe o składach fabrycznych z największymi producentami gaśnic KZWM S.A. Siemianowice Śl , GZWM Grodków S.A. i WSP OGNIOCHRON S.A. W oparciu o te umowy jesteśmy w stanie zapewnić systematycznie wymianę przestarzałych typów gaśnic pianowych i śniegowych w cenach producenta na sprzęt spełniający wymogi PN- EN 3-1 do PN-EN 3-5
Do napraw podręcznego sprzętu gaśniczego używamy ładunków oraz części zamiennych z zastosowaniem których sprzęt gaśniczy uzyskał atest CNBOP w Józefowie
autoryzacja otrzymana od największego producenta gaśnic w Niemczech firmy GLORIA świadczy również o randze naszego przedsiębiorstwa
przedsiębiorstwo nasze jest w posiadaniu autoryzacji jedynego producenta w kraju butli do gaśnic śniegowych 5 kg F.B.T.MILMET S.A. ( nadmieniamy, że powyższy dokument został wydany tylko dla SUPONU przez producenta w uznaniu wysokiej klasy świadczonych usług na terenie województw świętokrzyskiego i podkarpackiego)

Dysponujemy warsztatami serwisowymi w Kielcach, Nowinach, Jędrzejowie, Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Grzybowie