Get Adobe Flash player

SuponSUPON - ponad 50 lat doświadczenia w branży BHP.


Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „SUPON” Sp. z o.o. Kielce jest następcą prawnym działającego od 1958 r. przedsiębiorstwa państwowego, powstałym w wyniku prywatyzacji bezpośredniej w 2000 roku.

 Od 1 września 2010 roku SUPON Kielce otworzył swój oddział w Katowicach zatrudniając tam 17 osób

Firma od ponad 50 lat zabezpiecza i chroni  mienie oraz  życie Polaków poprzez montaż, serwis i monitoring systemów bezpieczeństwa (pożarowego, antywłamaniowego, sprzęt gaśniczy) w większości budynków i obiektów świętokrzyskich przedsiębiorstw, administracji państwowej, samorządowej oraz pomocy społecznej.

SUPON dostarczał sprzęt m.in. do Marynarki Wojennej w Gdyni, Bazy paliwowej wojsk NATO w Kutnie, Elektrowni Bełchatów. Spółka wykonała m.in. kompleksowe instalacje niskoprądowe  dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Biura Ochrony Rządu. Pracownicy Przedsiębiorstwa montowali systemy sygnalizacji pożaru m. in. w obiektach zabytkowych w Rydze. Dostarczano sprzęt pożarniczy na Litwę.

Spółka oddziałuje na lokalną gospodarkę – tworzy wraz z takimi instytucjami jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Górniczy, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Komunikacji Elektronicznej   i  Policja system bezpieczeństwa ludzi i mienia. Bieżąca współpraca z tymi instytucjami, wspólne akcje informacyjne przyczyniają się do zwiększenia stanu bezpieczeństwa, zdrowia i życia w regionie. Dobitnym przykładem w tej mierze jest wsparcie samorządów przez Spółkę w akcjach powodziowych.
Uwieńczeniem   tych   wszystkich  starań  są  nagrody uzyskane  przez „SUPON” Kielce:

Na szczeblu krajowym:

 • Certyfikat honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa  w Warszawie za wysoką jakość usług w ochronie przeciwpożarowej w latach 1999, 2000, 2004
 • „Przedsiębiorstwo Fair – Play”  w latach 2002 , 2006 oraz 2007
 • Nominacja do Nagrody Prezydenta RP za r. 2003
 • „Solidny Pracodawca Roku 2007” – nominacja „Gazety Prawnej”

  Na szczeblu regionalnym:

 • Laur Świętokrzyski 2008– nagroda wojewody świętokrzyskiego
 • Nagroda Miasta Kielce za 2008 rok
 • NOVATOR 2009 w dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w usługach” -  nagroda przyznana przez Staropolska Izbę Przemysłowo – Handlową.
 • Lodołamacz 2009 i  2010 za szczególną wrażliwość społeczną i odpowiedzialną politykę personalną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych
 • Przedsiębiorca przyjazny Rodzinie 2010

Zarząd Spółki systematycznie prowadzi działania wspomagające  akcje  charytatywne poprzez stosowanie zasady dzielenia się zyskiem z potrzebującymi pomocy bądź  będącymi w potrzebie.

Firma wsparła finansowo i rzeczowo takie organizacje , programy i przedsięwzięcia  jak: „Caritas”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – O/W     w Kielcach, Polski Czerwony Krzyż,  Polski Komitat Pomocy Społecznej,,  Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, Domy Pomocy Społecznej oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze (d. Domy Dziecka). Spółka wspierała finansowa także kieleckie pięcioraczki.

SUPON systematycznie wspiera leczenie i rehabilitacja dzieci m.in. poprzez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” oraz  Fundację „Pomóżmy Razem”

Spółka uczestniczyła ponadto  w Akcji Charytatywnej na rzecz Oddzialu hematologiczno-Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Kielcach.

SUPON wystąpił także do pracodawców i sam przekazał jako pierwszy   środki finansowe na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych.

Za zaangażowanie firmy w sprawy ludzi bezdomnych i uzależnionych oraz wspieranie działalności Stowarzyszenia „ Monar”  przedsiębiorstwo dwukrotnie otrzymało prestiżową  nagrodę   „Serce za serce” .

W 2010 roku Firma przekazała dary dla powodzian na sumę ok. 10 tys. zl.

Przedsiębiorstwo jest także wielokrotnym mecenatem kultury. Wspiera wydarzenia artystyczne i naukowe. W ramach obchodów 50-lecia „SUPON” był sponsorem głównym  wystawy „Pasja zbierania” w Muzeum Narodowym w Kielcach. Wspiera także przedsięwzięcia kulturalne Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich, „Teatru Za Jeden Uśmiech” oraz festiwal dziecięcy w Pacanowie organizowany przez Europejskie Centrum Bajki.

 Organizacja SUPON jest zaangażowana w poprawę stanu środowiska naturalnego i działania proekologiczne. Na przestrzeni ostatnich lat czynnie uczestniczyła w programach:

 •  wycofywania halonu z podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji gaśniczych,
 •  likwidacji gaśnic pianowych (zawierających środki szkodliwe dla środowiska)
 •  wymiany izotopowych czujek dymu na bazie plutonu na optyczne czujki dymu lub czujki na bazie ameryku z systemów wykrywania pożarów

 Aktualnie SUPON uczestniczy w procesie  utylizacji proszków gaśniczych, stosowanych w gaśnicach proszkowych.

SUPON wdrożył także własny system odzyskiwania dwutlenku węgla z gaśnic śniegowych, zapobiegający jego ulatnianiu się do atmosfery.

 Jednym z filarów SZJ są stosowane przez Spółkę rozwiązania innowacyjne. Dotyczą one całego przedmiotu działalności Przedsiębiorstwa. W ostatnich latach Spółka opatentowała Plecakowy Miotacz Pieprzu, stosowany przez Policję dla zapewnienia bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich oraz poza nimi.

Za działania innowacyjne Spółka otrzymał nagrodę NOVATOR 2009 w dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w usługach”

 Przedsiębiorstwo ma bardzo stabilne kadry pracownicze. W organizacji „SUPON” przeważają pracownicy o wysokich kwalifikacjach, którzy są świadomi, iż to co mają w głowach, jest najcenniejszym towarem. O sukcesie firmy decyduje praca zespołowa, skuteczna komunikacja pomiędzy sobą, wysoka jakość towarów i usług, rzetelność w biznesie oraz ciągle doskonalące swoją wiedzę kadry.